Under menupunktet samler vi den viden som Socius frembringer, fx. viden fra arbejdsgruppen for forskning og analyse, artikler og webinarer

 
Se webinarer fra Socius her