Historien

Tænketanken Socius har sit afsæt i initiativet kritisk socialpolitisk netværk. Netværket består af en bredt sammensat gruppe af socialpolitiske aktører fra græsrodsbevægelserne, interesseorganisationerne, civilsamfundsorganisationerne, forskermiljøerne, fagbevægelsen og socialpolitikkens praktikere.

På et møde i august 2018 besluttede netværket at igangsætte to sideløbende processer

  • en arbejdsgruppe, der skulle udvikle et forslag til en socialpolitisk tænketank
  • en arbejdsgruppe, der arbejdede med et socialpolitisk opråb, der tog navnet Socialpolitisk Platform

I marts 2019 indrykkede Socialpolitisk Platform et socialpolitisk opråb i Information og Politiken og dette blev fulgt op af et debatmøde på Christiansborg i april 2019. Du kan læse om det socialpolitisk opråb og se medunderskriverne i pdf fil her og du kan se materialet fra debatmødet i pdf fil her.

24. september 2019 mødtes så en bred skare af gode socialpolitiske kræfter på Kofoeds Skole for at stifte Socius – Tænketank for social bæredygtighed. Den første bestyrelse i Socius bestod af Laila Walther, formand, Anne Worning, Eyvind Vesselbo, Henriette Kjær, Jann Fønss, Linda Lundgaard Andersen, Mette Blauenfeldt, Troels Boldt Rømer og Yildiz Akdogan. Af arbejdsmæssige grunde trak Eyvind Vesselbo sig, fra bestyrelsen i december 2019. Bestyrelsen supplerede sig i januar 2020 med Marianne Frahm Rasmussen, som især repræsenterer græsrodsbevægelserne.

I slutning af april 2021, træk Laila Walther sig som formand for bestyrelsen og Henriette Kjær og Troels Boldt Rømer træk sig fra det øvrige forretningsudvalg. Alle pga af arbejdspres, der betød at de ikke kunne yde den nødvendige indsats for tænketanken. Siden da og Indtil  der bliver arrangeret et nyt årsmøde, har tænketanken arbejdet som en netværksorganisering.