Vi vil et socialt bæredygtigt samfund med lige muligheder for alle

Socius er en tænketank der samler brugere, praktikere, forskere, politikkere og mennesker der arbejder for social bæredygtighed

 

Alt for mange, ikke mindst unge, bliver ramt af stress og depression. Uligheden i økonomiske ressourcer og sundhed stiger. Hjemløse, stofmisbrugere og mennesker med psykisk sygdom oplever, at der mangler indsatser. Mennesker med handicap fortæller om forringelser af tilbud og hjælp. Integrationen af nytilkomne er mange steder sporadisk og utilstrækkelig

Med tænketanken lægger vi grundstenene til et forum, der kan tænke på tværs af samfundets politikområder, krydse hen over partiskel og finde konkrete løsningsforslag på nogle af tidens store sociale spørgsmål

Socius er latin og betyder forbundsfælle

Hvad er social bæredygtighed?

Social bæredygtighed er et begreb der er blevet mere og mere udbredt, og hvad betyder det egentlig?

Det handler først og først og fremmest om at skabe de bedste løsninger for mennesker, nu og på lang sigt.

Vi forstår socialt bæredygtige løsninger, som løsninger, der både på individ, mellemmenneskeligt  og samfundsniveau har som mål at formindske forekomsten af sociale problemer i Danmark

 

Hvordan arbejder vi ?

Samler folk

Vi samler politikere, forskere, frivillige, praktikere og brugere der  vil påvirke debat og lovgivning i Danmark sådan, at social bæredygtighed bliver en  naturlig  del af alle bseslutninger

 

 

Forsker

Vi forsker og samler bred tematisk viden indenfor social bæredygtighed. Vi har et kompetent forskerteam, der har fingeren på pulsen og løbende udvikler ny data, der lægger fundamentet for konkrete strategiske/politiske anbefalinger, der fremmer den sociale sammenhængskraft i Danmark

Får nye ideer

Vi bringer nye ideer på banen til alle; ideer, projekter, tanker og produkter som viser nye veje og måder at leve og lovgive på. Vi deler vores viden gennem rapporter, konferencer, artikler og debatter – og gør det tilgængelig og spiselig for alle interesserede

Vil du støtte vores arbejde?